कृपया आपले राज्य निवडा

खेळा आणि आपले नशीब आजमावा, रन्स बनवा

 • 500
 • 250
 • 150
 • 100
 • 80
 • 80
 • 50
 • 50
 • 40
 • 30
 • 15
 • 10
 • 5
 • 2

नियम: जॅकपॉट जिंकण्यासाठी, सर्व ब्रँडसची नावे दिलेल्या क्रमानुसार आली पाहिजेत. उदा. एव्हरगोल एक्सटेन्ड, सोलोमन, वायेगो आणि नेटिवो.